Verksamhet

Grundverksamhet på Vildvittrans förskola 

Leken:
Miljön, materialet och aktiviteterna ska vara inspirerande och utmanande.
Vi pedagoger sätter ramar för aktiviteter och lekar, t ex genom tillgång av material och plats för leken.
Barnens egen lek ger utrymme för att träna på att dela med sig, turtagning och förhandling.
Pedagogens roll är att se, lyssna och uppmärksamma lärandet i leken för att kunna undervisa och stödja barnen i deras utveckling.
Vi har genomtänkta mötesplatser(områden)både inne och ute för att skapa trygghet och tydlighet.

Varje dag läser vi för barnen. Läsningen sker i mindre grupper som är uppdelade efter ålder eller intresse, och böckerna anpassas därefter.

Måltider:
Vi strävar efter att måltiderna ska innebära en positiv och lugn stund där vi som pedagoger ansvarar för att alla får utrymme att samtala.

Ute:
Utevistelsen är en stor del av vår verksamhet. På gården finns både avgränsade mötesplatser och fria ytor och vi delar av gården utifrån dagsrutiner och behov.
Beroende på ålder går barnen till skogen en eller flera gånger i veckan. I skogen har vi både styrda skogspass och tid för barnens egen lek.

De barn som vilar, vilar utomhus och har med sig eget lakan/sovsäck.

Samverkan med hemmet:
Innan en familj ska börja hos oss mailar vi ut ett omfattande informationsmaterial. Det gör vi för att skapa en positiv och trygg start på förskolan.
Vi strävar efter ett öppet klimat där vårdnadshavare känner sig välkomna, delaktiga och trygga med vår verksamhet.
Vi har informationsmöte för alla vårdnadshavare på hösten, där vi presenterar oss själva och vår verksamhet. Efter inskolningen har vi uppföljningssamtal med vårdnadshavare där inskolningen utvärderas tillsammans. Utvecklingssamtal erbjuds varje termin och vid behov.

Vildvittran drivs som en ekonomisk förening där medlemmarna (vårdnadshavare) väljer en styrelse, den styrelsen är också vår huvudman. De vårdnadshavare som vill kan ingå i vårt föräldraråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.