Föräldrakooperativ

Vildvittrans förskola är ett föräldrakooperativ.

Vi har en styrelse som består av engagerade föräldrar och vi har en förskolechef. Den pedagogiska verksamheten och personalfrågor ansvarar förskolechefen för och föräldrar i styrelsen sköter ekonomi och utveckling av förskolan. Som medlemsfamilj i föräldrakooperativet Vildvittran behöver man ha ett stort engagemang och man behöver ägna mer tid på sitt barns förskola jämfört med en kommunal förskola. I gengäld får man en barnomsorg med bättre gemenskap än på andra förskolor och större möjlighet att påverka sitt barns vardag.
Föräldrarnas engagemang innebär bland annat att sköta städningen (2-3 v/termin); möjligheten finns även att använda sig av vår städfirma som föräldrarna då bekostar själva. En gång per termin har vi en gemensam arbetsdag, Fixardag, då vi träffas och gör det fint på gården och inne på förskolan, äter lunch ihop och lär känna varandra. Kan man inte närvara vid dessa tillfällen får man en arbetsuppgift att utföra före eller efter Fixardagen. Man ska även som förälder vara beredd att delta i styrelsearbetet.
Det positiva är att all tid och engagemang verkligen gynnar barnen och ger dem en härlig miljö att vara i. De pengar som förskolan kan spara på att föräldrarna själva sköter städningen gör att vi kan ha fler anställda pedagoger för våra barn.

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr/familj och år. Ny medlem 300 kr/familj.

Styrelsen

Föräldrakooperativet Vildvittran är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse bestående av föräldrar/vårdnadshavare. Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter som väljs för två år och utses av föreningsstämman. Styrelsen har möte en gång i månaden tillsammans med förskolechefen. Att delta i styrelsearbetet innebär att du som förälder/vårdnadshavare får en mycket god inblick och förståelse för verksamheten och kan vara med och påverka förskolans utveckling och satsningar.

Styrelsens medlemmar har olika ansvarsområden som bland annat innebär att följa upp förskolans ekonomi, se över budget och utfall, fördela städveckor samt se över städrutiner och städmaterial, förbereda och ansvara för fixardagarna, utveckla hemsida och medlemssida samt delge information från styrelsemöten till medlemmar. Styrelsen ska även ge stöd till förskolechefen i verksamhets- och personalfrågor vid behov. Utöver detta sköter styrelsen även nödvändiga kontakter med kommunen, ser över förskolans olika avtal (snöröjning, gräsklippning, hyresavtal etc.).

 

Kommentarer inaktiverade.