HEM

Välkommen till Vildvittran

Föräldrakooperativet Vildvittran är en förskola där grundidén är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillgodoses genom vistelse i naturen. Att vara ett föräldrakooperativ innebär att föräldrarna är lite extra engagerade i sitt barns förskola, genom vissa fasta uppgifter men också genom möjligheter att bidra med det man kan och vill. Allt är möjligt!

"Barn som går på Vildvittran lär sig uppskatta uteliv och får en djup kunskap om allt som lever där. Utveckling och lärandet sker i samspel med naturen och vi använder skogen som vårt viktigaste lärorum. Att arbeta med hållbar utveckling är en självklarhet - årstiderna, kretsloppet och miljön genomsyrar vårt arbete året om."

Madeleine Bjellert, förskolechef

Vildvittrans förskola  • Visthusvägen 3 • Åkersberga • info@vildvittran.se  • 0735-15 68 10